BritishFlag

Vedtekter for Norsk Eplefest AS

Norsk Eplefest AS har ambisøse målsettinger i vedtektene. Den årlige markedsdagen på Gvarv siste lørdag i september er hovedaktiviteten til selskapet, men styret arbeider også med en rekke andre aktiviteter for å kunne oppfylle målsettingene i vedtektene:

  • Norsk Eplefest skal være et nasjonalt arrangement med utgangspunkt i tettstedet Gvarv og tilliggende fruktdistrikt, som skal promotere norsk fruktproduksjon, men med særlig vekt på fruktproduksjon i Midt-Telemark. Norsk Eplefest skal promotere kortreist norsk kvalitetsfrukt som er bærekraftig produsert. Norsk Eplefest skal også være et viktig kontaktpunkt for internasjonale aktører på aktuelle felt.
  • Norsk Eplefest AS skal bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i regionens og landets fruktproduksjon.
  • Norsk Eplefest skal være en arena for fremme av kunst og kultur, og skal bygge opp under stolthet og identitet til de som bor og vokser opp i det sentrale fruktdistriktet i Midt-Telemark.
  • Norsk Eplefest AS skal i samarbeid med relevante aktører arbeide med å utvikle opplevelser med utgangspunkt i frukt, kunst og kultur som gjør det attraktivt å besøke vår region.
  • Selskapet skal ikke gi utbytte til aksjeeierene, overskudd skal disponeres for best mulig oppfyllelse av selskapets formål.

Hovedsponsor

Sparebank 1 logo

Samarbeidspartnere

Visit Bø Telemark Hanen

Kontakt oss

Postadresse:
Norsk Eplefest AS
c/o Midt-Telemark Landbrukskontor
Brennavegen 30
3810 Gvarv
E-post: post@eplefest.no
Telefon: 35 95 77 70

Følg oss på facebook

Facebook Pagelike Widget